METADATA
Evropska klasifikacija individualne potrošnje po namenu (ECOICOP)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
01   HRANA IN BREZALKOHOLNE PIJAČE
   
02   ALKOHOLNE PIJAČE, TOBAK IN MAMILA
   
03   OBLAČILA IN OBUTEV
    Detail
04   STANOVANJA, VODA, ELEKTRIČNA ENERGIJA, PLIN IN DRUGO GORIVO
   
05   STANOVANJSKA IN GOSPODINJSKA OPREMA IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ
    Detail
06   ZDRAVSTVO
    Detail
07   PREVOZ
   
08   KOMUNIKACIJE
   
09   REKREACIJA IN KULTURA
   
10   IZOBRAŽEVANJE
    Detail
11   RESTAVRACIJE IN HOTELI
   
12   RAZNOVRSTNO BLAGO IN STORITVE
   

Page 1/1  
Top