METADATA
Europejska klasyfikacja spożycia indywidualnego według celu (ECOICOP)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
12   POZOSTAŁE TOWARY I USŁUGI    
    12.7   Inne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane    
       12.7.0   Pozostałe usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane
    Detail

Page 1/1  
Top