METADATA
Europejska klasyfikacja spożycia indywidualnego według celu (ECOICOP)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
12   POZOSTAŁE TOWARY I USŁUGI    
    12.5   Ubezpieczenia     Detail
       12.5.1   Ubezpieczenie na życie
    Detail
       12.5.2   Ubezpieczenie związane z mieszkaniem i zamieszkiwaniem
    Detail
       12.5.3   Ubezpieczenie związane ze zdrowiem
    Detail
       12.5.4   Ubezpieczenie związane z transportem
    Detail
       12.5.5   Pozostałe ubezpieczenia
    Detail

Page 1/1  
Top