METADATA
Europejska klasyfikacja spożycia indywidualnego według celu (ECOICOP)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
12   POZOSTAŁE TOWARY I USŁUGI    
    12.1   Pielęgnacja ciała
   
    12.2   Prostytucja
   
    12.3   Artykuły użytku osobistego, gdzie indziej niesklasyfikowane
   
    12.4   Ochrona socjalna
    Detail
    12.5   Ubezpieczenia
    Detail
    12.6   Usługi finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
    Detail
    12.7   Inne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane
   

Page 1/1  
Top