METADATA
Europejska klasyfikacja spożycia indywidualnego według celu (ECOICOP)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
01   ŻYWNOŚĆ I NAPOJE BEZALKOHOLOWE
   
02   NAPOJE ALKOHOLOWE, WYROBY TYTONIOWE I NARKOTYKI
   
03   ODZIEŻ I OBUWIE
    Detail
04   UŻYTKOWANIE MIESZKANIA LUB DOMU, ZAOPATRZENIE W WODĘ, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I INNE PALIWA
   
05   WYPOSAŻENIE MIESZKANIA LUB DOMU I PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO
    Detail
06   ZDROWIE
    Detail
07   TRANSPORT
   
08   ŁĄCZNOŚĆ
   
09   REKREACJA I KULTURA
   
10   EDUKACJA
    Detail
11   RESTAURACJE I HOTELE
   
12   POZOSTAŁE TOWARY I USŁUGI
   

Page 1/1  
Top