METADATA
Eiropas individuālā patēriņa veidu klasifikācija (ECOICOP)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
01   PĀRTIKA UN BEZALKOHOLISKIE DZĒRIENI
   
02   ALKOHOLISKIE DZĒRIENI, TABAKA UN NARKOTIKAS
   
03   APĢĒRBS UN APAVI
    Detail
04   MĀJOKLIS, ŪDENS, ELEKTROENERĢIJA, GĀZE UN CITS KURINĀMAIS
   
05   MĀJOKĻA IEKĀRTA, MĀJSAIMNIECĪBAS IERĪCES UN MĀJOKĻA IKDIENAS UZTURĒŠANA
    Detail
06   VESELĪBAS APRŪPE
    Detail
07   TRANSPORTS
   
08   SAKARI
   
09   ATPŪTA UN KULTŪRA
   
10   IZGLĪTĪBA
    Detail
11   RESTORĀNI UN VIESNĪCAS
   
12   DAŽĀDAS PRECES UN PAKALPOJUMI
   

Page 1/1  
Top