METADATA
Europska klasifikacija osobne potrošnje prema namjeni (ECOICOP)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
12   RAZNA DOBRA I USLUGE    
    12.7   Ostale usluge, d. n.    
       12.7.0   Ostale usluge, d. n.
    Detail

Page 1/1  
Top