METADATA
Europska klasifikacija osobne potrošnje prema namjeni (ECOICOP)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
12   RAZNA DOBRA I USLUGE    
    12.5   Osiguranje     Detail
       12.5.1   Životno osiguranje
    Detail
       12.5.2   Osiguranje povezano sa stambenim objektom
    Detail
       12.5.3   Zdravstveno osiguranje
    Detail
       12.5.4   Osiguranje povezano s prijevozom
    Detail
       12.5.5   Ostale vrste osiguranja
    Detail

Page 1/1  
Top