METADATA
Europska klasifikacija osobne potrošnje prema namjeni (ECOICOP)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
11   RESTORANI I HOTELI    
    11.1   Ugostiteljske usluge
   
    11.2   Usluge smještaja
    Detail

Page 1/1  
Top