METADATA
Europska klasifikacija osobne potrošnje prema namjeni (ECOICOP)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
09   REKREACIJA I KULTURA    
    09.1   Audiovizualna i fotooprema i informatička oprema
   
    09.2   Ostala trajna dobra za rekreaciju i kulturu
   
    09.3   Ostali predmeti i oprema za rekreaciju, vrtove i kućne ljubimce
   
    09.4   Rekreativne i kulturne usluge
    Detail
    09.5   Novine, knjige i pribor za pisanje
   
    09.6   Paket-aranžmani
   

Page 1/1  
Top