METADATA
Europæisk klassifikation af individuelt forbrug efter formål (ECOICOP)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
01   FØDEVARER OG IKKEALKOHOLISKE DRIKKEVARER
   
02   ALKOHOLISKE DRIKKEVARER, TOBAK OG EUFORISERENDE STOFFER
   
03   BEKLÆDNING OG FODTØJ
    Detail
04   BOLIGBENYTTELSE, VAND, ELEKTRICITET, GAS OG ANDET BRÆNDSEL
   
05   BOLIGUDSTYR, HUSHOLDNINGSUDSTYR OG RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE AF BOLIG
    Detail
06   SUNDHED
    Detail
07   TRANSPORT
   
08   MEDDELELSE
   
09   FRITID OG KULTUR
   
10   UNDERVISNING
    Detail
11   RESTAURANTER OG HOTELLER
   
12   DIVERSE VARER OG TJENESTER
   

Page 1/1  
Top