METADATA
Европейска класификация на индивидуалното потребление по цели (ЕКОИКОП)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
12   РАЗНООБРАЗНИ СТОКИ И УСЛУГИ    
    12.1   Лична хигиена и разкрасяване
   
    12.2   Проституция
   
    12.3   Лични вещи, некласифицирани другаде
   
    12.4   Социални услуги
    Detail
    12.5   Застраховане
    Detail
    12.6   Финансови услуги, некласифицирани другаде
    Detail
    12.7   Други услуги, некласифицирани другаде
   

Page 1/1  
Top