METADATA
Европейска класификация на индивидуалното потребление по цели (ЕКОИКОП)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
11   РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ    
    11.1   Услуги по обществено хранене
   
    11.2   Услуги по краткосрочно настаняване
    Detail

Page 1/1  
Top