METADATA
Европейска класификация на индивидуалното потребление по цели (ЕКОИКОП)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
01   ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ
   
02   АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ И НАРКОТИЦИ
   
03   ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ
    Detail
04   ЖИЛИЩА, ВОДА, ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ГАЗ И ДРУГИ ГОРИВА
   
05   ЖИЛИЩНО ОБЗАВЕЖДАНЕ, СТОКИ И УСЛУГИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО И ЗА ОБИЧАЙНОТО ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОМА
    Detail
06   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
    Detail
07   ТРАНСПОРТ
   
08   СЪОБЩЕНИЯ
   
09   РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА
   
10   ОБРАЗОВАНИЕ
    Detail
11   РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ
   
12   РАЗНООБРАЗНИ СТОКИ И УСЛУГИ
   

Page 1/1  
Top