METADATA
Kombinētā Nomenklatūra, 2022 (KN 2022)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XVI   XVI SADAĻA - MEHĀNISMI UN MEHĀNISKAS IERĪCES; ELEKTROIEKĀRTAS; TO DAĻAS; SKAŅU IERAKSTĪŠANAS UN ATSKAŅOŠANAS APARATŪRA, TELEVĪZIJAS ATTĒLA UN SKAŅAS IERAKSTĪŠANAS UN REPRODUCĒŠANAS APARATŪRA UN ŠĀDU IZSTRĀDĀJUMU DAĻAS UN PIEDERUMI    
    84   84. NODAĻA - KODOLREAKTORI, KATLI, MEHĀNISMI UN MEHĀNISKAS IERĪCES; TO DAĻAS
   
    85   85. NODAĻA - ELEKTROIERĪCES UN ELEKTROIEKĀRTAS UN TO DETAĻAS; SKAŅU IERAKSTĪŠANAS UN ATSKAŅOŠANAS APARATŪRA, TELEVĪZIJAS ATTĒLA UN SKAŅAS IERAKSTĪŠANAS UN REPRODUCĒŠANAS APARATŪRA UN ŠĀDU IZSTRĀDĀJUMU DETAĻAS UN PIEDERUMI
   

Page 1/1  
Top