METADATA
Kombinirana nomenklatura, 2021 (KN 2021)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XVIII   ODSJEK XVIII. - OPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MJERNI, KONTROLNI, ISPITNI, MEDICINSKI ILI KIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; SATOVI; GLAZBALA; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR    
    90   POGLAVLJE 90 - OPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MJERNI, KONTROLNI, ISPITNI, MEDICINSKI ILI KIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR
   
    91   POGLAVLJE 91 - SATOVI I NJIHOVI DIJELOVI
   
    92   POGLAVLJE 92 - GLAZBALA; NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR
   

Page 1/1  
Top