METADATA
Kombinerade nomenklaturen, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XVII   AVDELNING XVII - FORDON, LUFTFARTYG, FARTYG OCH VISS TRANSPORTUTRUSTNING    
    86   KAPITEL 86 - LOK OCH ANNAN RULLANDE JÄRNVÄGS- OCH SPÅRVÄGSMATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDAN MATERIEL; STATIONÄR JÄRNVÄGS- OCH SPÅRVÄGSMATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDAN MATERIEL; MEKANISK (INBEGRIPET ELEKTROMEKANISK) TRAFIKSIGNALERINGSUTRUSTNING AV ALLA SLAG
   
    87   KAPITEL 87 - FORDON, ANDRA ÄN RULLANDE JÄRNVÄGS- ELLER SPÅRVÄGSMATERIEL, SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL FORDON
   
    88   KAPITEL 88 - LUFTFARTYG OCH RYMDFARKOSTER SAMT DELAR TILL SÅDANA
   
    89   KAPITEL 89 - FARTYG SAMT ANNAN FLYTANDE MATERIEL
   

Page 1/1  
Top