METADATA
Kombinerade nomenklaturen, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   AVDELNING XI - TEXTILVAROR     Detail
    55   KAPITEL 55 - KONSTSTAPELFIBRER     Detail
       5501   Fiberkabel av syntetfilament
    Detail
       5502   Fiberkabel av regenatfilament
    Detail
       5503   Syntetstapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning
    Detail
       5504   Regenatstapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning
    Detail
       5505   Avfall (inbegripet kamavfall, garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av konstfibrer
    Detail
       5506   Syntetstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning
    Detail
       5507 00 00   Regenatstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning
    Detail
       5508   Sytråd av konststapelfibrer, även i detaljhandelsuppläggningar
    Detail
       5509   Garn (annat än sytråd), av syntetstapelfibrer, inte i detaljhandelsuppläggningar
    Detail
       5510   Garn (annat än sytråd) av regenatstapelfibrer, inte i detaljhandelsuppläggningar
    Detail
       5511   Garn (annat än sytråd) av konststapelfibrer, i detaljhandelsuppläggningar
    Detail
       5512   Vävnader av syntetstapelfibrer innehållande minst 85 viktprocent sådana fibrer
    Detail
       5513   Vävnader av syntetstapelfibrer, innehållande mindre än 85 viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, och med en vikt av högst 170 g/m²
    Detail
       5514   Vävnader av syntetstapelfibrer, innehållande mindre än 85 viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, med en vikt av mer än 170 g/m²
    Detail
       5515   Andra vävnader av syntetstapelfibrer
    Detail
       5516   Vävnader av regenatstapelfibrer
    Detail

Page 1/1  
Top