METADATA
Kombinerade nomenklaturen, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   AVDELNING XI - TEXTILVAROR    
    54   KAPITEL 54 - KONSTFILAMENT; REMSOR O.D. AV KONSTFIBRER    
       5402   Garn av syntetfilament (annat än sytråd), inte i detaljhandelsuppläggningar, inbegripet monofilament av syntetmaterial med en längdvikt av mindre än 67 decitex    
            - Texturerat garn    
             5402 31 00   -- Av nylon eller andra polyamider, hos vilket enkeltråden har en längdvikt av högst 50 tex
    Detail
             5402 32 00   -- Av nylon eller andra polyamider, hos vilket enkeltråden har en längdvikt av mer än 50 tex
    Detail
             5402 33 00   -- Av polyestrar
    Detail
             5402 34 00   -- Av polypropen
    Detail
             5402 39 00   -- Andra
    Detail

Page 1/1  
Top