METADATA
Kombinerade nomenklaturen, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   AVDELNING XI - TEXTILVAROR     Detail
    54   KAPITEL 54 - KONSTFILAMENT; REMSOR O.D. AV KONSTFIBRER     Detail
       5402   Garn av syntetfilament (annat än sytråd), inte i detaljhandelsuppläggningar, inbegripet monofilament av syntetmaterial med en längdvikt av mindre än 67 decitex     Detail
            - Högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, även texturerat
   
          5402 20 00   - Högstyrkegarn av polyestrar, även texturerat
    Detail
            - Texturerat garn
   
            - Annat garn, enkelt, utan snodd eller med en snodd av högst 50 varv per meter
   
            - Annat garn, enkelt, med en snodd av mer än 50 varv per meter
   
            - Annat garn, tvinnat (flertrådigt)
   

Page 1/1  
Top