METADATA
Kombinerade nomenklaturen, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   AVDELNING XI - TEXTILVAROR    
    53   KAPITEL 53 - ANDRA VEGETABILISKA TEXTILFIBRER; PAPPERSGARN OCH VÄVNADER AV PAPPERSGARN    
       5301   Lin, oberett eller berett men inte spunnet; blånor och avfall av lin (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)
   
       5302   Mjukhampa (Cannabis sativa L.), oberedd eller beredd men inte spunnen; blånor och avfall av mjukhampa (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)
   
       5303   Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (med undantag av lin, mjukhampa och rami), oberedda eller beredda men inte spunna; blånor och avfall av dessa fibrer (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)
   
       5305 00 00   Kokosfibrer, abaca (manilahampa eller Musa textilis Nee), rami och andra vegetabiliska textilfibrer, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, oberedda eller beredda men inte spunna; blånor och avfall av dessa fibrer (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)
    Detail
       5306   Garn av lin
   
       5307   Garn av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303
   
       5308   Garn av andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn
   
       5309   Vävnader av lin
   
       5310   Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303
   
       5311 00   Vävnader av andra vegetabiliska textilfibrer; vävnader av pappersgarn
   

Page 1/1  
Top