METADATA
Kombinerade nomenklaturen, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   AVDELNING XI - TEXTILVAROR    
    52   KAPITEL 52 - BOMULL    
       5208   Vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent bomull och vägande högst 200 g/m²    
            - Färgade    
             5208 31 00   -- Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m²
    Detail
             5208 32   -- Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m²
   
             5208 33 00   -- Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert
    Detail
             5208 39 00   -- Andra vävnader
    Detail

Page 1/1  
Top