METADATA
Kombinerade nomenklaturen, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   AVDELNING XI - TEXTILVAROR    
    50   KAPITEL 50 - NATURSILKE    
       5001 00 00   Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling
    Detail
       5002 00 00   Råsilke, inte snott eller tvinnat
    Detail
       5003 00 00   Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump)
    Detail
       5004 00   Garn av natursilke (annat än garn spunnet av avfall av natursilke), inte i detaljhandelsuppläggningar
   
       5005 00   Garn spunnet av avfall av natursilke, inte i detaljhandelsuppläggningar
   
       5006 00   Garn av natursilke samt garn spunnet av avfall av natursilke, i detaljhandelsuppläggningar; gut
   
       5007   Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke
   

Page 1/1  
Top