METADATA
Kombinerade nomenklaturen, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
IX   AVDELNING IX - TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL; KORK OCH VAROR AV KORK; VAROR AV HALM, ESPARTO ELLER ANDRA FLÄTNINGSMATERIAL; KORGMAKERIARBETEN     Detail
    44   KAPITEL 44 - TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL     Detail
       4401   Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.; trä i form av flis eller spån; sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former
    Detail
       4402   Träkol (inbegripet kol av nötter eller nötskal), även agglomererat
    Detail
       4403   Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor
    Detail
       4404   Tunnbandsvidjor av trä; kluvna störar; pålar och störar av trä, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen; träkäppar, grovt tillformade men inte svarvade, böjda eller på annat sätt bearbetade, lämpliga för tillverkning av promenadkäppar, paraplyer, verktygsskaft e.d.; träspån av sådana slag som används för tillverkning av korgar, askar, siktar e.d. samt liknande spån
    Detail
       4405 00 00   Träull; trämjöl
    Detail
       4406   Järnvägs- och spårvägssliprar av trä
    Detail
       4407   Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm
    Detail
       4408   Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke), skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat, kantskarvat eller längdskarvat, med en tjocklek av högst 6 mm
    Detail
       4409   Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat
    Detail
       4410   Spånskivor, oriented strand board (OSB) och liknande skivor (t.ex. waferboard) av trä eller andra vedartade material, även agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel
    Detail
       4411   Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel
    Detail
       4412   Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande trälaminat
    Detail
       4413 00 00   Komprimerat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former
    Detail
       4414 00   Träramar för målningar, fotografier, speglar e.d.
    Detail
       4415   Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, av trä; kabeltrummor av trä; lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä; pallflänsar av trä
    Detail
       4416 00 00   Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä, inbegripet tunnstav
    Detail
       4417 00 00   Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft, av trä; skoläster och skoblock, av trä
    Detail
       4418   Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inbegripet cellplattor, sammansatta golvskivor samt vissa takspån (”shingles” och ”shakes”)
    Detail
       4419   Bords- och köksartiklar av trä
    Detail
       4420   Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver och liknande artiklar, av trä; statyetter och andra prydnadsföremål, av trä; rumsinventarier av trä, inte inbegripna i kapitel 94
    Detail
       4421   Andra varor av trä
    Detail

Page 1/1  
Top