METADATA
Kombinerade nomenklaturen, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   AVDELNING I - LEVANDE DJUR; ANIMALISKA PRODUKTER    
    01   KAPITEL 1 - LEVANDE DJUR
   
    02   KAPITEL 2 - KÖTT OCH ÄTBARA SLAKTBIPRODUKTER
   
    03   KAPITEL 3 - FISK SAMT KRÄFTDJUR, BLÖTDJUR OCH ANDRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR
   
    04   KAPITEL 4 - MEJERIPRODUKTER; FÅGELÄGG; NATURLIG HONUNG; ÄTBARA PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS
   
    05   KAPITEL 5 - PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS
   

Page 1/1  
Top