METADATA
Kombinerade nomenklaturen, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   AVDELNING I - LEVANDE DJUR; ANIMALISKA PRODUKTER
   
II   AVDELNING II - VEGETABILISKA PRODUKTER
   
III   AVDELNING III - ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER OCH OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV SÅDANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA FETTER; ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA VAXER
   
IV   AVDELNING IV - BEREDDA LIVSMEDEL; DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING
   
V   AVDELNING V - MINERALISKA PRODUKTER
   
VI   AVDELNING VI - PRODUKTER AV KEMISKA OCH NÄRSTÅENDE INDUSTRIER
   
VII   AVDELNING VII - PLASTER OCH PLASTVAROR; GUMMI OCH GUMMIVAROR
   
VIII   AVDELNING VIII - OBEREDDA HUDAR OCH SKINN, LÄDER, PÄLSSKINN SAMT VAROR AV DESSA MATERIAL; SADELMAKERIARBETEN; RESEFFEKTER, HANDVÄSKOR OCH LIKNANDE ARTIKLAR; VAROR AV TARMAR
   
IX   AVDELNING IX - TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL; KORK OCH VAROR AV KORK; VAROR AV HALM, ESPARTO ELLER ANDRA FLÄTNINGSMATERIAL; KORGMAKERIARBETEN
   
X   AVDELNING X - MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA CELLULOSAHALTIGA MATERIAL; PAPPER ELLER PAPP FÖR ÅTERVINNING (AVFALL OCH FÖRBRUKADE VAROR); PAPPER OCH PAPP SAMT VAROR AV PAPPER ELLER PAPP
   
XI   AVDELNING XI - TEXTILVAROR
   
XII   AVDELNING XII - SKODON, HUVUDBONADER, PARAPLYER, PARASOLLER, PROMENADKÄPPAR, SITTKÄPPAR, PISKOR, RIDSPÖN SAMT DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR; BEARBETADE FJÄDRAR SAMT VAROR TILLVERKADE AV FJÄDRAR; KONSTGJORDA BLOMMOR; VAROR AV MÄNNISKOHÅR
   
XIII   AVDELNING XIII - VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR
   
XIV   AVDELNING XIV - NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT
   
XV   AVDELNING XV - OÄDLA METALLER OCH VAROR AV OÄDEL METALL
   
XVI   AVDELNING XVI - MASKINER OCH APPARATER SAMT MEKANISKA REDSKAP; ELEKTRISK MATERIEL; DELAR TILL SÅDANA VAROR; APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV LJUD, APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV BILDER OCH LJUD FÖR TELEVISION SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA APPARATER
   
XVII   AVDELNING XVII - FORDON, LUFTFARTYG, FARTYG OCH VISS TRANSPORTUTRUSTNING
   
XVIII   AVDELNING XVIII - OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING, KONTROLL ELLER PRECISION, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; UR; MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR
   
XIX   AVDELNING XIX - VAPEN OCH AMMUNITION; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL VAPEN OCH AMMUNITION
   
XX   AVDELNING XX - DIVERSE VAROR
   
XXI   AVDELNING XXI - KONSTVERK, FÖREMÅL FÖR SAMLINGAR SAMT ANTIKVITETER
   

Page 1/1  
Top