METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XV   XV. TRIEDA  - ZÁKLADNÉ KOVY A PREDMETY ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV     Detail
    72   72. KAPITOLA - ŽELEZO A OCEĽ
    Detail
    73   73. KAPITOLA - PREDMETY ZO ŽELEZA ALEBO Z OCELE
    Detail
    74   74. KAPITOLA - MEĎ A PREDMETY Z NEJ
    Detail
    75   75. KAPITOLA - NIKEL A PREDMETY Z NEHO
    Detail
    76   76. KAPITOLA - HLINÍK A PREDMETY Z NEHO
    Detail
    78   78. KAPITOLA - OLOVO A PREDMETY Z NEHO
    Detail
    79   79. KAPITOLA - ZINOK A PREDMETY Z NEHO
    Detail
    80   80. KAPITOLA - CÍN A PREDMETY Z NEHO
    Detail
    81   81. KAPITOLA - OSTATNÉ ZÁKLADNÉ KOVY; CERMETY; PREDMETY Z NICH
    Detail
    82   82. KAPITOLA - NÁSTROJE, NÁRADIE, NOŽIARSKY TOVAR, LYŽICE A VIDLIČKY, ZO ZÁKLADNÉHO KOVU; ICH ČASTI A SÚČASTI ZO ZÁKLADNÉHO KOVU
    Detail
    83   83. KAPITOLA - RÔZNE PREDMETY ZO ZÁKLADNÉHO KOVU
    Detail

Page 1/1  
Top