METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   XI. TRIEDA  - TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY     Detail
    60   60. KAPITOLA - PLETENÉ ALEBO HÁČKOVANÉ TEXTÍLIE     Detail
       6001   Vlasové textílie, vrátane textílií s „dlhým vlasom“ a slučkových textílií, pletené alebo háčkované
    Detail
       6002   Pletené alebo háčkované textílie so šírkou nepresahujúcou 30 cm, obsahujúce 5 hmotnostných % alebo viac elastomernej priadze alebo kaučukovej nite, iné ako textílie položky 6001
    Detail
       6003   Pletené alebo háčkované textílie so šírkou nepresahujúcou 30 cm, iné ako textílie položky 6001 alebo 6002
    Detail
       6004   Pletené alebo háčkované textílie so šírkou presahujúcou 30 cm, obsahujúce 5 hmotnostných % alebo viac elestomernej priadze alebo kaučukovej nite, iné ako textílie položky 6001
    Detail
       6005   Textílie z osnovných pletenín (vrátane textílií vyrobených na galónových pletacích strojoch), iné ako textílie položiek 6001 až 6004
    Detail
       6006   Ostatné pletené alebo háčkované textílie
    Detail

Page 1/1  
Top