METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   XI. TRIEDA  - TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY     Detail
    56   56. KAPITOLA - VATA, PLSŤ A NETKANÉ TEXTÍLIE; ŠPECIÁLNE PRIADZE; MOTÚZY, ŠNÚRY, POVRAZY A LANÁ A VÝROBKY Z NICH     Detail
       5601   Vata z textilných materiálov a výrobky z nej; textilné vlákna, nepresahujúce dĺžku 5 mm (vločka), textilný prach a nopky
    Detail
       5602   Plsť, tiež impregnovaná, potiahnutá, pokrytá alebo laminovaná
    Detail
       5603   Netkané textílie, tiež impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované
    Detail
       5604   Kaučukové nite a kordy, pokryté textíliou; textilná priadza a pásik a podobné tvary položky 5404 alebo 5405, impregnované, potiahnuté, pokryté alebo oplášťované kaučukom alebo plastmi
    Detail
       5605 00 00   Metalizovaná priadza, tiež opradená, s určením ako textilná priadza, alebo pásik alebo podobné tvary položky 5404 alebo 5405, kombinované s kovom vo forme nite, pásika alebo prášku alebo pokrytá kovom
    Detail
       5606 00   Opradená priadza, pásik a podobné tvary položky 5404 alebo 5405, opradené (iné ako výrobky položky 5605 a iné ako opradená priadza z vlásia); ženilková priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze); slučková priadza
    Detail
       5607   Motúzy, šnúry, povrazy a laná, tiež splietané alebo oplietané a tiež impregnované, potiahnuté, pokryté alebo oplášťované kaučukom alebo plastmi
    Detail
       5608   Viazané sieťoviny z motúzov, šnúr alebo povrazov; celkom dohotovené rybárske siete a ostatné celkom dohotovené siete, z textilných materiálov
    Detail
       5609 00 00   Výrobky z priadze, pásika alebo podobných tvarov položky 5404 alebo 5405, motúzov, šnúr, povrazov alebo lán, inde nešpecifikované ani nezahrnuté
    Detail

Page 1/1  
Top