METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   XI. TRIEDA  - TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY     Detail
    55   55. KAPITOLA - CHEMICKÉ STRIŽNÉ VLÁKNA     Detail
       5501   Kábel zo syntetických vlákien
    Detail
       5502   Kábel z umelých vlákien
    Detail
       5503   Syntetické strižné vlákna, nemykané, nečesané ani inak spracované na spriadanie
    Detail
       5504   Umelé strižné vlákna, nemykané, nečesané ani inak spracované na spriadanie
    Detail
       5505   Odpad (vrátane výčeskov, odpadu z priadze a trhaného materiálu) z chemických vlákien
    Detail
       5506   Syntetické strižné vlákna, mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie
    Detail
       5507 00 00   Umelé strižné vlákna, mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie
    Detail
       5508   Šijacia niť z chemických strižných vlákien, tiež upravená na predaj v malom
    Detail
       5509   Priadza (iná ako šijacia niť) zo syntetických strižných vlákien, neupravená na predaj v malom
    Detail
       5510   Priadza (iná ako šijacia niť) z umelých strižných vlákien, neupravená na predaj v malom
    Detail
       5511   Priadza (iná ako šijacia niť) z chemických strižných vlákien, upravená na predaj v malom
    Detail
       5512   Tkaniny zo syntetických strižných vlákien, obsahujúce 85 hmotnostných % alebo viac syntetických strižných vlákien
    Detail
       5513   Tkaniny zo syntetických strižných vlákien, obsahujúce menej ako 85 hmotnostných % týchto vlákien, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou, s plošnou hmotnosťou nepresahujúcou 170 g/m²
    Detail
       5514   Tkaniny zo syntetických strižných vlákien, obsahujúce menej ako 85 hmotnostných % týchto vlákien, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou, s plošnou hmotnosťou presahujúcou 170 g/m²
    Detail
       5515   Ostatné tkaniny zo syntetických strižných vlákien
    Detail
       5516   Tkaniny z umelých strižných vlákien
    Detail

Page 1/1  
Top