METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   XI. TRIEDA  - TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY    
    54   54. KAPITOLA - CHEMICKÉ VLÁKNA; pásik a podobné tvary z chemických textilných materiálov    
       5407   Tkaniny z priadze zo syntetických vlákien, vrátane tkanín vyrobených z materiálov položky 5404    
          5407 10 00   - Tkaniny vyrobené z vysokopevnostnej priadze z nylonu alebo ostatných polyamidov alebo polyesterov
    Detail
          5407 20   - Tkaniny vyrobené z pásika alebo podobných tvarov
   
          5407 30 00   - Tkaniny uvedené v poznámke 9 k XI. triede
    Detail
            - Ostatné tkaniny, obsahujúce 85 hmotnostných % alebo viac vlákien z nylonu alebo ostatných polyamidov
   
            - Ostatné tkaniny, obsahujúce 85 hmotnostných % alebo viac tvarovaných polyesterových vlákien
   
            - Ostatné tkaniny, obsahujúce 85 hmotnostných % alebo viac polyesterových vlákien
   
            - Ostatné tkaniny, obsahujúce 85 hmotnostných % alebo viac syntetických vlákien
   
            - Ostatné tkaniny, obsahujúce menej ako 85 hmotnostných % syntetických vlákien, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou
   
            - Ostatné tkaniny
   

Page 1/1  
Top