METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   XI. TRIEDA  - TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY     Detail
    54   54. KAPITOLA - CHEMICKÉ VLÁKNA; pásik a podobné tvary z chemických textilných materiálov     Detail
       5401   Šijacia niť z chemických vlákien, tiež upravená na predaj v malom
    Detail
       5402   Priadza zo syntetických vlákien (iná ako šijacia niť), neupravená na predaj v malom, vrátane syntetického monofilu s dĺžkovou hmotnosťou menej ako 67 decitexov
    Detail
       5403   Priadza z umelých vlákien (iná ako šijacia niť), neupravená na predaj v malom, vrátane umelého monofilu s dĺžkovou hmotnosťou menej ako 67 decitexov
    Detail
       5404   Syntetický monofil s dĺžkovou hmotnosťou 67 decitexov alebo viac, ktorého žiadny rozmer v priereze nepresahuje 1 mm; pásik a podobné tvary (napríklad umelá slama), zo syntetických textilných materiálov, so zdanlivou šírkou nepresahujúcou 5 mm
    Detail
       5405 00 00   Umelý monofil s dĺžkovou hmotnosťou 67 decitexov alebo viac, ktorého žiadny rozmer v priereze nepresahuje 1 mm; pásik a podobné tvary (napríklad umelá slama), z umelých textilných materiálov, so zdanlivou šírkou nepresahujúcou 5 mm
    Detail
       5406 00 00   Priadza z chemických vlákien (iná ako šijacia niť), upravená na predaj v malom
    Detail
       5407   Tkaniny z priadze zo syntetických vlákien, vrátane tkanín vyrobených z materiálov položky 5404
    Detail
       5408   Tkaniny z priadze z umelých vlákien, vrátane tkanín vyrobených z materiálov položky 5405
    Detail

Page 1/1  
Top