METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   XI. TRIEDA  - TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY     Detail
    53   53. KAPITOLA - OSTATNÉ RASTLINNÉ TEXTILNÉ VLÁKNA; PAPIEROVÁ PRIADZA A TKANINY Z PAPIEROVEJ PRIADZE     Detail
       5301   Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený; ľanová kúdeľ a ľanový odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
    Detail
       5302   Pravé konope (Cannabis sativa L.), surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad z pravého konope (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
    Detail
       5303   Juta a ostatné textilné lykové vlákna (okrem ľanu, pravého konope a ramie), surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
    Detail
       5305 00 00   Kokosové, abakové (manilské konope alebo Musa textilis Nee), ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ, výčesky a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
    Detail
       5306   Ľanová priadza
    Detail
       5307   Priadza z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien položky 5303
    Detail
       5308   Priadza z ostatných rastlinných textilných vlákien; papierová priadza
    Detail
       5309   Ľanové tkaniny
    Detail
       5310   Tkaniny z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien položky 5303
    Detail
       5311 00   Tkaniny z ostatných rastlinných textilných vlákien; tkaniny z papierovej priadze
    Detail

Page 1/1  
Top