METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   XI. TRIEDA  - TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY    
    52   52. KAPITOLA - BAVLNA    
       5201 00   Bavlna, nemykaná ani nečesaná
   
       5202   Bavlnený odpad (vrátane priadzového odpadu a trhaného materiálu)
   
       5203 00 00   Bavlna, mykaná alebo česaná
    Detail
       5204   Bavlnená šijacia niť, tiež upravená na predaj v malom
   
       5205   Bavlnená priadza (iná ako šijacia niť), obsahujúca 85 hmotnostných % alebo viac bavlny, neupravená na predaj v malom
   
       5206   Bavlnená priadza (iná ako šijacia niť), obsahujúca menej ako 85 hmotnostných % bavlny, neupravená na predaj v malom
   
       5207   Bavlnená priadza (iná ako šijacia niť) upravená na predaj v malom
   
       5208   Bavlnené tkaniny, obsahujúce 85 hmotnostných % alebo viac bavlny, s plošnou hmotnosťou najviac 200 g/m²
   
       5209   Bavlnené tkaniny, obsahujúce 85 hmotnostných % alebo viac bavlny, s plošnou hmotnosťou viac ako 200 g/m²
   
       5210   Bavlnené tkaniny, obsahujúce menej ako 85 hmotnostných % bavlny, v zmesi hlavne alebo výlučne s chemickými vláknami, s plošnou hmotnosťou najviac 200 g/m²
   
       5211   Bavlnené tkaniny, obsahujúce menej ako 85 hmotnostných % bavlny, v zmesi hlavne alebo výlučne s chemickými vláknami, s plošnou hmotnosťou viac ako 200 g/m²
   
       5212   Ostatné bavlnené tkaniny
   

Page 1/1  
Top