METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   XI. TRIEDA  - TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY     Detail
    50   50. KAPITOLA - HODVÁB     Detail
       5001 00 00   Kokóny priadky morušovej spôsobilé na zmotávanie
    Detail
       5002 00 00   Surový hodváb (nesúkaný)
    Detail
       5003 00 00   Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie, priadzového odpadu a trhaného materiálu)
    Detail
       5004 00   Hodvábna priadza (iná ako priadza spradená z hodvábneho odpadu) neupravená na predaj v malom
    Detail
       5005 00   Priadza spradená z hodvábneho odpadu, neupravená na predaj v malom
    Detail
       5006 00   Hodvábna priadza a priadza spradená z hodvábneho odpadu, upravená na predaj v malom; mesinský vlas
    Detail
       5007   Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu
    Detail

Page 1/1  
Top