METADATA
Kombinovaná Nomenklatúra, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   I. TRIEDA  - ŽIVÉ ZVIERATÁ; ŽIVOČÍŠNE VÝROBKY     Detail
    01   1. KAPITOLA - ŽIVÉ ZVIERATÁ
    Detail
    02   2. KAPITOLA - MÄSO A JEDLÉ MÄSOVÉ DROBY
    Detail
    03   3. KAPITOLA - RYBY A KÔROVCE, MÄKKÝŠE A OSTATNÉ VODNÉ BEZSTAVOVCE
    Detail
    04   4. KAPITOLA - MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY; VTÁČIE VAJCIA; PRÍRODNÝ MED; JEDLÉ PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU, INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ
    Detail
    05   5. KAPITOLA - PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU, INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ
    Detail

Page 1/1  
Top