METADATA
Kombinirana Nomenklatura, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   ODDELEK XI - TEKSTIL IN TEKSTILNI IZDELKI    
    56   POGLAVJE 56 - VATA, KLOBUČEVINA IN NETKAN TEKSTIL; SPECIALNE PREJE; DVONITNE VRVI, VRVJE, MOTVOZI, KONOPCI IN KABLI TER IZ NJIH IZDELANI PROIZVODI    
       5601   Vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz vate; tekstilna vlakna, dolga do vključno 5 mm (kosmiči); tekstilni prah in nopki – vlaknati vozlički
   
       5602   Klobučevina, vključno z impregnirano, prevlečeno, prekrito ali laminirano
   
       5603   Netkan tekstil, vključno impregniran, prevlečen, prekrit ali laminiran
   
       5604   Gumijasta nit in kord, prekrita s tekstilnim materialom; tekstilna preja, trakovi in podobno iz tarifne številke 5404 ali 5405, impregnirani, prevlečeni, prekriti, obloženi z gumo ali plastično maso
   
       5605 00 00   Metalizirana preja, vključno z ovito prejo, ki je sestavljena iz tekstilne preje, trakov ali podobnih oblik iz tarifne številke 5404 ali 5405, kombiniranih s kovino v obliki niti, trakov ali prahu ali prevlečenih s kovino
    Detail
       5606 00   Ovita preja, trakovi in podobne oblike iz tarifne številke 5404 ali 5405 (razen proizvodov iz tarifne številke 5605 in ovite preje iz konjske žime); ženiljska preja (vključno kosmičena ženiljska preja); efektno vozličasta preja
   
       5607   Vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, vključno prepletene ali vpletene, impregnirane, prevlečene, prekrite, obložene z gumo ali plastično maso
   
       5608   Vozlani mrežasti izdelki iz vrvi, vrvja, motvozov ali konopcev; zgotovljene ribiške mreže in druge zgotovljene mreže iz tekstilnega materiala
   
       5609 00 00   Izdelki iz preje, trakov in podobnega iz tarifne številke 5404 ali 5405, vrvi, vrvja, motvozov, konopcev in kablov, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
    Detail

Page 1/1  
Top