METADATA
Kombinirana Nomenklatura, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   ODDELEK XI - TEKSTIL IN TEKSTILNI IZDELKI     Detail
    54   POGLAVJE 54 - SINTETIČNI ALI UMETNI FILAMENTI; trakovi in podobno iz sintetičnih ali umetnih tekstilnih materialov     Detail
       5401   Sukanec za šivanje iz umetnih ali sintetičnih filamentov, nepripravljen ali pripravljen za prodajo na drobno
    Detail
       5402   Preja iz sintetičnih filamentov (razen sukanca za šivanje), nepripravljena za prodajo na drobno, vključno s sintetičnimi monofilamenti številke manj kot 67 deciteksov
    Detail
       5403   Preja iz umetnih filamentov (razen sukanca za šivanje), nepripravljena za prodajo na drobno, vključno z umetnimi monofilamenti številke manj kot 67 deciteksov
    Detail
       5404   Sintetični monofilament, številke 67 deciteksov ali več, katerega prečni premer ne presega 1 mm; trakovi in podobno (npr. umetna slama) iz sintetičnih tekstilnih surovin, vidne širine do vključno 5 mm
    Detail
       5405 00 00   Umetni monofilament, številke 67 deciteksov ali več, katerega dimenzija prečnega premera ne presega 1 mm; trakovi in podobno (npr. umetna slama) iz umetnih tekstilnih surovin, vidne širine do vključno 5 mm
    Detail
       5406 00 00   Preja iz umetnih ali sintetičnih filamentov (razen sukanca za šivanje), pripravljena za prodajo na drobno
    Detail
       5407   Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov, vključno tkanine, dobljene iz materiala iz tarifne številke 5404
    Detail
       5408   Tkanine iz preje iz umetnih filamentov, vključno tkanine, dobljene iz materialov iz tarifne številke 5405
    Detail

Page 1/1  
Top