METADATA
Kombinirana Nomenklatura, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   ODDELEK XI - TEKSTIL IN TEKSTILNI IZDELKI    
    52   POGLAVJE 52 - BOMBAŽ    
       5204   Sukanec za šivanje iz bombaža, nepripravljen ali pripravljen za prodajo na drobno    
            - Nepripravljen za prodajo na drobno
   
          5204 20 00   - Pripravljen za prodajo na drobno
    Detail

Page 1/1  
Top