METADATA
Kombinirana Nomenklatura, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   ODDELEK XI - TEKSTIL IN TEKSTILNI IZDELKI    
    52   POGLAVJE 52 - BOMBAŽ    
       5202   Bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)    
          5202 10 00   - Odpadki preje (vključno z odpadki sukanca)
    Detail
            - Drugi
   

Page 1/1  
Top