METADATA
Kombinirana Nomenklatura, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   ODDELEK XI - TEKSTIL IN TEKSTILNI IZDELKI    
    52   POGLAVJE 52 - BOMBAŽ    
       5201 00   Bombaž, nemikan ali nečesan
   
       5202   Bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)
   
       5203 00 00   Bombaž, mikan ali česan
    Detail
       5204   Sukanec za šivanje iz bombaža, nepripravljen ali pripravljen za prodajo na drobno
   
       5205   Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki vsebuje 85 mas. % ali več bombaža, nepripravljena za prodajo na drobno
   
       5206   Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki vsebuje manj kot 85 mas. % bombaža, nepripravljena za prodajo na drobno
   
       5207   Bombažna preja (razen sukanca za šivanje) pripravljena za prodajo na drobno
   
       5208   Bombažne tkanine, ki vsebujejo 85 mas. % ali več bombaža, mase do vključno 200 g/m²
   
       5209   Bombažne tkanine, ki vsebujejo 85 mas. % ali več bombaža, mase več kot 200 g/m²
   
       5210   Bombažne tkanine, ki vsebujejo manj kot 85 mas. % bombaža, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi vlakni, mase do vključno 200 g/m²
   
       5211   Bombažne tkanine, ki vsebujejo manj kot 85 mas. % bombaža, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi vlakni, mase več kot 200 g/m²
   
       5212   Druge bombažne tkanine
   

Page 1/1  
Top