METADATA
Kombinirana Nomenklatura, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
IV   ODDELEK IV - PROIZVODI ŽIVILSKE INDUSTRIJE; PIJAČE, ALKOHOLNE TEKOČINE IN KIS; TOBAK IN TOBAČNI NADOMESTKI     Detail
    16   POGLAVJE 16 - IZDELKI IZ MESA, RIB ALI RAKOV, MEHKUŽCEV ALI DRUGIH VODNIH NEVRETENČARJEV
    Detail
    17   POGLAVJE 17 - SLADKORJI IN SLADKORNI PROIZVODI
    Detail
    18   POGLAVJE 18 - KAKAV IN KAKAVOVI PROIZVODI
    Detail
    19   POGLAVJE 19 - PROIZVODI IZ ŽIT, MOKE, ŠKROBA ALI MLEKA; SLAŠČIČARSKI PROIZVODI
    Detail
    20   POGLAVJE 20 - PROIZVODI IZ VRTNIN, SADJA, OREŠKOV ALI DRUGIH DELOV RASTLIN
    Detail
    21   POGLAVJE 21 - RAZNA ŽIVILA
    Detail
    22   POGLAVJE 22 - PIJAČE, ALKOHOLNE TEKOČINE IN KIS
    Detail
    23   POGLAVJE 23 - OSTANKI IN ODPADKI ŽIVILSKE INDUSTRIJE; PRIPRAVLJENA KRMA ZA ŽIVALI
    Detail
    24   POGLAVJE 24 - TOBAK IN IZDELANI TOBAČNI NADOMESTKI
    Detail

Page 1/1  
Top