METADATA
Kombinirana Nomenklatura, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   ODDELEK I - ŽIVE ŽIVALI; PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA     Detail
    01   POGLAVJE 1 - ŽIVE ŽIVALI
    Detail
    02   POGLAVJE 2 - MESO IN UŽITNI KLAVNIČNI PROIZVODI
    Detail
    03   POGLAVJE 3 - RIBE IN RAKI, MEHKUŽCI IN DRUGI VODNI NEVRETENČARJI
    Detail
    04   POGLAVJE 4 - MLEČNI PROIZVODI; PTIČJA JAJCA; NARAVNI MED; UŽITNI PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA, KI NISO NAVEDENI ALI ZAJETI NA DRUGEM MESTU
    Detail
    05   POGLAVJE 5 - PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA, KI NISO NAVEDENI ALI ZAJETI NA DRUGEM MESTU
    Detail

Page 1/1  
Top