METADATA
Kombinirana Nomenklatura, 2018 (KN 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   ODDELEK I - ŽIVE ŽIVALI; PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA
   
II   ODDELEK II - RASTLINSKI PROIZVODI
   
III   ODDELEK III - MASTI IN OLJA ŽIVALSKEGA ALI RASTLINSKEGA IZVORA IN PROIZVODI NJIHOVE RAZGRADNJE; PRIPRAVLJENE UŽITNE MASTI; VOSKI ŽIVALSKEGA ALI RASTLINSKEGA IZVORA
   
IV   ODDELEK IV - PROIZVODI ŽIVILSKE INDUSTRIJE; PIJAČE, ALKOHOLNE TEKOČINE IN KIS; TOBAK IN TOBAČNI NADOMESTKI
   
V   ODDELEK V - MINERALNI PROIZVODI
   
VI   ODDELEK VI - PROIZVODI KEMIJSKE INDUSTRIJE ALI PODOBNIH INDUSTRIJ
   
VII   ODDELEK VII - PLASTIČNE MASE IN PROIZVODI IZ PLASTIČNIH MAS; KAVČUK IN PROIZVODI IZ KAVČUKA IN GUME
   
VIII   ODDELEK VIII - SUROVE KOŽE Z DLAKO ALI BREZ DLAKE, USNJE, KRZNA IN KRZNENI IZDELKI; SEDLARSKI IN JERMENARSKI IZDELKI; PREDMETI ZA POTOVANJE, ROČNE TORBE IN PODOBNI IZDELKI; IZDELKI IZ ŽIVALSKIH ČREV (RAZEN IZ SVILENEGA KATGUTA)
   
IX   ODDELEK IX - LES IN LESNI IZDELKI; OGLJE; PLUTA IN PLUTASTI IZDELKI; IZDELKI IZ SLAME, ESPARTA ALI DRUGIH MATERIALOV ZA PLETARSTVO; KOŠARSKI IN PLETARSKI IZDELKI
   
X   ODDELEK X - CELULOZA, LESNA ALI IZ DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIALOV; PAPIR IN KARTON ZA RECIKLIRANJE (ODPADKI IN OSTANKI); PAPIR IN KARTON, PAPIRNI IZDELKI IN KARTONSKI IZDELKI
   
XI   ODDELEK XI - TEKSTIL IN TEKSTILNI IZDELKI
   
XII   ODDELEK XII - OBUTEV, POKRIVALA, DEŽNIKI, SONČNIKI, SPREHAJALNE PALICE, PALICE-STOLČKI, BIČI, KOROBAČI IN NJIHOVI DELI; PREPARIRANO PERJE IN IZDELKI IZ PERJA; UMETNO CVETJE; IZDELKI IZ ČLOVEŠKIH LAS
   
XIII   ODDELEK XIII - IZDELKI IZ KAMNA, SADRE, CEMENTA, AZBESTA, SLJUDE ALI PODOBNIH MATERIALOV; KERAMIČNI IZDELKI; STEKLO IN STEKLENI IZDELKI
   
XIV   ODDELEK XIV - NARAVNI ALI KULTIVIRANI BISERI, DRAGI ALI POLDRAGI KAMNI, PLEMENITE KOVINE, KOVINE, PLATIRANE S PLEMENITIMI KOVINAMI, IN IZ NJIH NAREJENI IZDELKI; IMITACIJE NAKITA; KOVANCI
   
XV   ODDELEK XV - NAVADNE KOVINE IN IZDELKI IZ NAVADNIH KOVIN
   
XVI   ODDELEK XVI - STROJI IN MEHANSKE NAPRAVE; ELEKTROTEHNIŠKA OPREMA; NJIHOVI DELI; APARATI ZA SNEMANJE IN REPRODUKCIJO ZVOKA, APARATI ZA SNEMANJE IN REPRODUKCIJO TELEVIZIJSKE SLIKE IN ZVOKA, DELI IN PRIBOR ZA TE PROIZVODE
   
XVII   ODDELEK XVII - VOZILA, ZRAKOPLOVI, PLOVILA IN SPREMLJAJOČA TRANSPORTNA OPREMA
   
XVIII   ODDELEK XVIII - OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ALI KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; URE; GLASBILA; NJIHOVI DELI IN PRIBOR
   
XIX   ODDELEK XIX - OROŽJE IN STRELIVO; NJUNI DELI IN PRIBOR
   
XX   ODDELEK XX - RAZNI IZDELKI
   
XXI   ODDELEK XXI - UMETNIŠKI IZDELKI, ZBIRKE IN STARINE
   

Page 1/1  
Top