METADATA
Nomenclatură Combinată, 2018 (NC 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XVIII   SECȚIUNEA XVIII - INSTRUMENTE ȘI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MĂSURĂ, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE; INSTRUMENTE ȘI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICĂRIE; INSTRUMENTE MUZICALE; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA    
    90   CAPITOLUL 90 - INSTRUMENTE ȘI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MĂSURĂ, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE; INSTRUMENTE ȘI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA
   
    91   CAPITOLUL 91 - CEASORNICĂRIE
   
    92   CAPITOLUL 92 - INSTRUMENTE MUZICALE; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA
   

Page 1/1  
Top