METADATA
Nomenclatură Combinată, 2018 (NC 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   SECȚIUNEA XI - MATERIALE TEXTILE ȘI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE    
    52   CAPITOLUL 52 - BUMBAC    
       5204   Ață de cusut din bumbac, chiar condiționată pentru vânzarea cu amănuntul    
            - Necondiționată pentru vânzarea cu amănuntul
   
          5204 20 00   - Condiționate pentru vânzarea cu amănuntul
    Detail

Page 1/1  
Top