METADATA
Nomenclatură Combinată, 2018 (NC 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   SECȚIUNEA XI - MATERIALE TEXTILE ȘI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE    
    52   CAPITOLUL 52 - BUMBAC    
       5202   Deșeuri de bumbac (inclusiv deșeuri de fire de bumbac și destrămătură)    
          5202 10 00   - Deșeuri de fire
    Detail
            - Altele
   

Page 1/1  
Top