METADATA
Nomenclatură Combinată, 2018 (NC 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   SECȚIUNEA I - ANIMALE VII ȘI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
    Detail
II   SECȚIUNEA II - PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL
    Detail
III   SECȚIUNEA III - GRĂSIMI ȘI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII ACESTORA; GRĂSIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARĂ DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
    Detail
IV   SECȚIUNEA IV - PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BĂUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ȘI OȚET; TUTUN ȘI ÎNLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRAȚI
    Detail
V   SECȚIUNEA V - PRODUSE MINERALE
    Detail
VI   SECȚIUNEA VI - PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE INDUSTRIILOR CONEXE
    Detail
VII   SECȚIUNEA VII - MATERIALE PLASTICE ȘI ARTICOLE DIN MATERIAL PLASTIC; CAUCIUC ȘI ARTICOLE DIN CAUCIUC
    Detail
VIII   SECȚIUNEA VIII - PIEI BRUTE, PIEI FINITE, PIEI CU BLANĂ ȘI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELĂRIE SAU DE ȘELĂRIE; ARTICOLE DE VOIAJ, BAGAJE DE MÂNĂ ȘI ARTICOLE SIMILARE; ARTICOLE DIN INTESTINE DE ANIMALE (ALTELE DECÂT CELE DE LA VIERMII DE MĂTASE)
    Detail
IX   SECȚIUNEA IX - LEMN, CĂRBUNE DE LEMN ȘI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTĂ ȘI ARTICOLE DIN PLUTĂ; ARTICOLE DIN ÎMPLETITURI DE FIBRE VEGETALE SAU DIN NUIELE
    Detail
X   SECȚIUNEA X - PASTĂ DIN LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; HÂRTIE SAU CARTON RECICLABILE (DEȘEURI ȘI MACULATURĂ); HÂRTIE ȘI CARTON ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA
    Detail
XI   SECȚIUNEA XI - MATERIALE TEXTILE ȘI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE
    Detail
XII   SECȚIUNEA XII - ÎNCĂLȚĂMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL, UMBRELE DE PLOAIE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, CRAVAȘE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA; PENE ȘI PUF PRELUCRATE ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
    Detail
XIII   SECȚIUNEA XIII - ARTICOLE DIN PIATRĂ, IPSOS, CIMENT, AZBEST, MICĂ SAU DIN MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLĂ ȘI ARTICOLE DIN STICLĂ
    Detail
XIV   SECȚIUNEA XIV - PERLE NATURALE SAU DE CULTURĂ, PIETRE PREȚIOASE SAU SEMIPREȚIOASE, METALE PREȚIOASE, METALE PLACATE SAU DUBLATE CU METALE PREȚIOASE ȘI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE; IMITAȚII DE BIJUTERII; MONEDE
    Detail
XV   SECȚIUNEA XV - METALE COMUNE ȘI ARTICOLE DIN METALE COMUNE
    Detail
XVI   SECȚIUNEA XVI - MAȘINI ȘI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA; APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ȘI SUNET DE TELEVIZIUNE ȘI PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTOR APARATE
    Detail
XVII   SECȚIUNEA XVII - MIJLOACE DE TRANSPORT ȘI ECHIPAMENTE AUXILIARE
    Detail
XVIII   SECȚIUNEA XVIII - INSTRUMENTE ȘI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MĂSURĂ, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE; INSTRUMENTE ȘI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICĂRIE; INSTRUMENTE MUZICALE; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA
    Detail
XIX   SECȚIUNEA XIX - ARME, MUNIȚIE, PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA
    Detail
XX   SECȚIUNEA XX - MĂRFURI ȘI PRODUSE DIVERSE
    Detail
XXI   SECȚIUNEA XXI - OBIECTE DE ARTĂ, OBIECTE DE COLECȚIE ȘI ANTICHITĂȚI
    Detail

Page 1/1  
Top