METADATA
Nomenklatura Scalona, 2018 (NS 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XVIII   SEKCJA XVIII - PRZYRZĄDY I APARATURA, OPTYCZNE, FOTOGRAFICZNE, KINEMATOGRAFICZNE, POMIAROWE, KONTROLNE, PRECYZYJNE, MEDYCZNE LUB CHIRURGICZNE; ZEGARY I ZEGARKI; INSTRUMENTY MUZYCZNE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA     Detail
    90   DZIAŁ 90 - PRZYRZĄDY I APARATURA, OPTYCZNE, FOTOGRAFICZNE, KINEMATOGRAFICZNE, POMIAROWE, KONTROLNE, PRECYZYJNE, MEDYCZNE LUB CHIRURGICZNE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA
    Detail
    91   DZIAŁ 91 - ZEGARY I ZEGARKI ORAZ ICH CZĘŚCI
    Detail
    92   DZIAŁ 92 - INSTRUMENTY MUZYCZNE; CZĘŚCI I AKCESORIA DO TAKICH ARTYKUŁÓW
    Detail

Page 1/1  
Top