METADATA
Nomenklatura Scalona, 2018 (NS 2018)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XI   SEKCJA XI - MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE    
    60   DZIAŁ 60 - DZIANINY    
       6005   Dzianiny osnowowe (włączając te wykonane na dziewiarce obszywającej galonem), inne niż te objęte pozycjami od 6001 do 6004    
          6005 90   - Pozostałe    
             6005 90 10   -- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
    Detail
             6005 90 90   -- Pozostałe
    Detail

Page 1/1  
Top